Česta pitanja - Koliko je vremena potrebno za nadogradnju firmvera

Odgovor: Ažuriranje firmvera može trajati najviše 1-5 minuta. Ako vam treba više vremena za dovršavanje prijenosa, ponovo pokrenite nadogradnju ili kontaktirajte našu podršku.