FAQ - Gdje mogu dobiti račun

Odgovor: Molimo vas da kontaktirate našu prodaju ako imate bilo kakve posebne okolnosti da biste dobili račun koji nije potvrda narudžbe.