FAQ - Zašto moja laserska zraka nije vidljiva nakon svih koraka koje sam učinila

Odgovor:U glavi glave alata nalazi se jedan brojčanik za podešavanje fokusa ako ga promatrate. Možete okretati prekidač za podešavanje točke fokusa. Pazite da ne dodirnete izravno zraku.

pic-11-2Kotačić za podešavanje fokusa

Ako se greda i dalje ne vidi, glava alata je oštećena. Morate ga zamijeniti novim.