FAQ Kako ažurirati firmware?

Pogledajte odjeljak firmvera priručnika za ažuriranje firmvera.